Saturday, January 7, 2012

24. White flowers

 
Wipe the colors from past,
dip those flowers in it,
Keep them near the tomb.
Let her smell them all,
While she is asleep.
 
Photo used is from here.
 

Monday, March 9, 2009

23. പൂവിന്റെ ഗാനം - ഖലില്‍ ജിബ്രാന്‍ (തര്‍ജ്ജമ )

പ്രകൃതി മന്ത്രിക്കുന്ന കനിവൂറും വാക്ക് ഞാന്‍ .
നീലക്കൂടാരതില്‍നിന്നടര്‍ന്നു താഴെ -
പച്ചപ്പരവതാനിയില്‍ വീണ താരം ഞാന്‍ .

കണികകള്‍ക്ക് ശരതകാലത്തില്‍ ഉണ്ടായ
മകളായ ഞാന്‍ പിറന്നത്‌ വസന്തത്തില്‍ .
വേനലിന്‍റെ മടിയില്‍ ഞാന്‍ വളര്‍ന്നു
ശൈത്യത്തിന്‍റെ മാറില്‍ ഉറങ്ങുന്നു .

പ്രഭാതങ്ങളില്‍ ഞാന്‍ ഇളംകാറ്റിനോടൊപ്പം
വെളിച്ചത്തിന്‍റെ വരവിനെ പ്രഘോഷിക്കുന്നു.
സായംസന്ധ്യയില്‍ കിളികളോട് ചേര്‍ന്ന്
പ്രകാശത്തിനു നല്‍യാത്ര നേരുന്നു.

താഴ്വരകള്‍ എന്‍റെ നിറങ്ങളാല്‍ അലംകൃതം.
കാറ്റില്‍ നിര്‍ഗളിക്കുന്നത് എന്‍റെ സുഗന്തം.

ഞാന്‍ നിദ്രയെ പുണരും നേരം
രാത്രിയുടെ കണ്ണുകള്‍ എനിക്ക് കാവല്‍.
ഉണര്ന്നേന്‍ കണ്ണില്‍ ആദ്യം തിരയുന്നത്
പകലിന്‍ കണ്ണായ സൂര്യനെ.

മഞ്ഞിന്‍ കണങ്ങള്‍ തന്നെ മധുകണങ്ങള്‍
കളകൂജനങ്ങള്‍ തന്നെ മൃദു സംഗീതം.
പുല്‍നാമ്പുകളുടെ തിരയാട്ടം
എനിക്ക് താളത്തിലുള്ള നൃത്തം.

പ്രണയിനിയുടെ പ്രണയ സമ്മാനം ഞാന്‍ ,
പരിണയത്തിലെ പുഷ്പ്പകിരീടം ഞാന്‍ ,
സന്തുഷ്ട്ടനിമിഷങ്ങളുടെ ഓര്‍മ ഞാന്‍ ,
മരിക്കുന്നവര്‍ക്കുള്ള അവസാന സമ്മാനം ഞാന്‍ ,
സുഖദുഖങ്ങളില്‍ ലയിച്ചിരിക്കുന്നവനും ഞാന്‍ .

ഏന്നാല്‍ ഞാന്‍ ഒരിക്കലും കുനിഞ്ഞെന്‍ നിഴലിനെ നോക്കില്ല .
ഞാന്‍ ശിരസുയര്‍ത്തി നോക്കുന്നത് വെളിച്ചത്തെ മാത്രമാണ്.
വെളിച്ചത്തെ മാത്രം.
മനുഷ്യര്‍ നേടേണ്ട ജ്ഞാനം ഇതാണ്.


Song of the Flower - Khalil Gibran


I am a kind word uttered and repeated
By the voice of Nature;
I am a star fallen from the
Blue tent upon the green carpet.
I am the daughter of the elements
With whom Winter conceived;
To whom Spring gave birth; I was
Reared in the lap of Summer and I
Slept in the bed of Autumn.


At dawn I unite with the breeze
To announce the coming of light;
At eventide I join the birds
In bidding the light farewell.


The plains are decorated with
My beautiful colors, and the air
Is scented with my fragrance.


As I embrace Slumber the eyes of
Night watch over me, and as I
Awaken I stare at the sun, which is
The only eye of the day.


I drink dew for wine, and hearken to
The voices of the birds, and dance
To the rhythmic swaying of the grass.


I am the lover's gift; I am the wedding wreath;
I am the memory of a moment of happiness;
I am the last gift of the living to the dead;
I am a part of joy and a part of sorrow.


But I look up high to see only the light,
And never look down to see my shadow.
This is wisdom which man must learn.

22 . പുഴ


ചിലപ്പോള്‍ ഒഴുക്കില്ലാത്ത ചാലു പോലെ ,
ചിലപ്പോള്‍ വന്യമായി ഒഴുകുന്ന
കാട്ടരുവി പോലെ
ആടിയുലഞ്ഞു , തട്ടി തിരിഞ്ഞു , നനഞ്ഞു കുതിര്‍ന്നു
അങ്ങനെ ഒഴുകുന്നു .

ഇടയ്ക്കു ആരെല്ലാമോ വരാറുണ്ട്. പക്ഷെ ആരും കൂടെ ഒഴുകാറില്ല.
എങ്ങോട്ടാണെന്ന് അറിയില്ല . ഒന്ന് മാത്രം അറിയാം .
ഒഴുക്ക് എന്നാല്‍ താഴോട്ട് തന്നെ ആണ് .
ഒരു നാള്‍ കടലില്‍ ലയിക്കുന്നത് വരെ , ഇത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒഴുകിയെ ഒക്ക‌ൂ.

പിന്നെയും ഒരു നാള്‍ വീണ്ടും യാത്ര തുടങ്ങണം.
മേഘത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക്‌ .
ആകാശത്തിന്റെ പരപ്പിലേക്ക് .
കറുത്ത കുപ്പായത്തില്‍ പൊതിഞ്ഞു
വെളുത്ത മഴ തുള്ളി ആയി താഴേക്ക്‌ .
തനിയെ , ഒരേ ഒരു തുള്ളിയായ്.

:: If you like the photo say that to the photographer at:

http://www.flickr.com/photos/26165320@N02/3310698101/

Sunday, February 1, 2009

21 . മഴ കുപ്പി
മഴ കാത്തിരുന്നു,
Wished for Rain.
കണ്ണീര്‍ തുള്ളികള്‍ പെയ്തു .
Got few eye Drops.
കണ്ണീര്‍ കാത്തിരുന്നു ,
Wished for Eye Drops
നോവിന്‍ തുള്ളികള്‍ പെയ്തു.
Got few pain drops.


ഒരു മഷികുപ്പി നിറച്ചും നോവിന്‍ തുളളികള്‍.
My inkbottle is full of pain drops.

ഊറ്റി ഒഴിച്ച് , എഴുതി , ഒഴിക്കണം.
Forced to write till it gets empty.

എനിക്ക് എന്‍റെ മഷികുപ്പി തിരിച്ചു തരുമോ?
I need my bottle back.

വേഗം.
Soon.

[ഒഴിഞ്ഞ മഷി കുപ്പി]
[And it must be dry]

നീല നിറം ഏറെയിഷ്ട്ടം.
I like blue.

നീല മഷി കുപ്പിയുടെ നിറം.
Just like the blue ink.

But not Blues.

എങ്ങനെയോ ഈ തുള്ളികള്‍ക്ക് നിറം ഇല്ല.
Somehow the drops are color less.
ചുവപ്പും അല്ല , നീലയും അല്ല , കറുപ്പും അല്ല.
Not Red, not blue, not black.

ആരോ എന്‍റെ നിറങ്ങളെ കട്ടെടുത്തു.
Somebody stole the color,
നിറം ഇല്ലാത്ത മഷി മാത്രം ബാക്കി വെച്ച്‌.
Leaving the blank ink in the bottle.
നിറം ഇല്ലാത്ത എഴുത്തിനെ
How can someone read my writings,
ആര്‍ക്കു വേണം ?
if the ink is color less?

Tuesday, January 20, 2009

20. മറവി
നിന്‍റെ ചിരികളില്‍ എന്നെ കൂടി ഓര്‍ത്താല്‍ നന്ന്.

കൂടെ ചിരിക്കാന്‍ ഇന്നു ഞാന്‍ ഉണ്ട്.

നിന്‍റെ കരച്ചിലുകളില്‍ എന്നെ കൂടി ഓര്‍ത്താല്‍ നന്ന്.

കൂടെ കരയാന്‍ ഇന്നു ഞാന്‍ ഉണ്ട്.

നിന്‍റെ മറവികളില്‍ എന്നെ ചവിട്ടി താഴ്താതിരുന്നാല്‍ ,

ഇരുട്ടിന്റെ ചായം വാരി തേക്കാതിരുന്നാല്‍ ,

ഉഗ്രതാപത്താല്‍ എന്നെ ഉരുക്കാതിരുന്നാല്‍ ,

കണ്ണുകള്‍ ഇറുക്കി അടക്കാതിരുന്നാല്‍ ,

വിഷം പുരട്ടിയ വാക്കുകളാല്‍ കുത്തി നോവിക്കാതിരുന്നാല്‍ ,

ഒരു പക്ഷെ അല്‍പ സമയം കൂടി നിന്‍റെ ഓര്‍മകളില്‍

ജീവനുള്ള ഓര്‍മയായ്‌ ഞാന്‍ ജിവിച്ചെക്കാം .

എങ്കിലും എന്റെ ഇഷ്ട്ടം അല്ല ; നിന്റെ ഇഷ്ട്ടം നിറവെറട്ടെ.:: If you like the photo say that to the photographer at:

http://www.flickr.com/photos/monkeyrivertown/2136674759

Sunday, January 18, 2009

19. ഭക്തിദൈവം സ്നേഹം ആണെന്ന് അവര്‍ പറഞ്ഞു.

അങ്ങനെ തന്നെ എന്ന് ഞാന്‍ കരുതി.

ദൈവം സ്നേഹം ആകുമ്പോള്‍

പ്രണയവും ദൈവം ആയിരിക്കണം.

എനിക്ക് ദൈവത്തെ അറിയാമെന്ന് കരുതി.

എനിക്ക് പ്രണയത്തെ അറിയാമെന്ന് കരുതി.

ഞാന്‍ ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തി എന്ന് കരുതി.

ഞാന്‍ പ്രണയത്തെ കണ്ടെത്തി എന്ന് കരുതി.

കണ്ടത് ദൈവത്തെ അല്ലെന്നു അവള്‍ പറഞ്ഞു.

കൊണ്ടത് പ്രണയത്തെ അല്ലെന്നു അവള്‍ പറഞ്ഞു.

അവള്‍ പറഞ്ഞതു ശരി ആയിരിക്കണം.

എനിക്കായ് ഒരീശ്വരന്‍ ജനിക്കേണ്ടി ഇരിക്കുന്നു.

Tuesday, December 16, 2008

18 . Believer
They said God is love.
I believed it.

Since God is love,
Love must be God.

I thought I knew God.
I thought I knew love.
I thought I saw God.
I thought I saw love.

She said that is not love.
She said that is not God.
She proved me wrong.
She must be correct.

I am no longer a believer.:: If you like the photo say that to the photographer at:

http://www.flickr.com/photos/soul101/901910015/